Комерційна пропозиція

Умови тарифу Комерційна пропозиція
Ціна Вартість постачання ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРО СЕРВІС», що становить +14% до вартості електроенергії в ДП «ЕНЕРГОРИНОК» у відповідному розрахунковому місяці.
(вартіст електричної енергії в ДП «ЕНЕРГОРИНОК» у відповідному розрахунковому місяці (прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію на І квартал 2019 року, 1618,42 грн без ПДВ/МВт*год згідно Постанови НКРЕКП №1906 від 14.12.2018р.).
Територія, на якій пропонується відповідна комерційна пропозиція Україна, в межах здійснення в кожній області відповідним ОСР ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими локальними мережами (з розподілу електричної енергії).
Спосіб оплати 100% попередня оплата заявленого обсягу до 25 числа місяця, що передує місяцю постачання.
Остаточний розрахунок до 5 числа місяця, наступного за місяцем постачання.
Термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати Рахунок за спожиту електричну енергію виставляється до 20 числа місяця, що передує розрахунковому періоду. Оплата згідно п.З дійсної таблиці.
Оплата рахунка Постачальника за цим Договором мас бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання рахунку Споживачем.
Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.
Визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії Споживач здійснює оплату послуг з розподілу (передачі) напряму оператору системи розподілу.
Розмір пені за порушення строку оплати або штраф У разі несвоєчасної оплати коштів, Споживач оплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять десятих відсотків)
Зобов’язання з компенсації споживачу за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг Зобов’язання з компенсації споживачу за недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг встановлюються у відповідності з чинним законодавством.
Штраф за дострокове припинення дії договору Штрафні санкції відсутні.
Строк дії договору та умови пролонгації До 31.12.2019р. Договір вважається автоматично продовженим на той же строк, якщо жодна із сторін не направила другій стороні письмове повідомлення про розірвання договору за 30 днів до дня його закінчення.
Урахування пільг, субсидій Відсутнє
Інші умови Споживач повинен не пізніше 9 години 00 хвилин ранку 1 числа місяця, що слідує за розрахунковим, надавати Постачальнику підписаний акт про спожиту активну електричну енергію, в якому відображається обсяг поставленої Постачальником Споживачу у розрахунковому місяці електричної енергії.
Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться:
— оперативно – щодекади за телефоном або за допомогою електронної пошти
— на вимогу споживача або ОСР з виїздом на місце встановлення обліку